Bemanning

Arbetsbelastningen och resursbehovet kan variera under året. Tillfällen då ett behov av att hyra in personal uppstår kan vara vid exempelvis arbetstoppar, organisationsförändringar eller föräldraledigheter. Bemanning gör din verksamhet flexibel och du får en extra resurs under den period du behöver det. Vi följer löpande upp den extra resursen och tar hela arbetsgivaransvaret. Självklart ansvarar Addendo Resurs för att ni är nöjda under uppdraget.