Under Allmänt

Addendo Resurs följer naturligtvis den nya lagen GDPR som garanterar att vi behandlar personliga uppgifter på ett korrekt och konfidentiellt sätt. Kontakta oss om du vill veta mera.